Ohlášky 4. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 01. únor 2015 (4. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 02. únor 2015 (Svátek Uvedení Páně do chrámu)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 03. únor 2015 (sv. Blažeje, biskupa a mučedníka)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (OSLAVA SVÁTKU HROMNIC VE STUDENCI)

Středa - 04. únor 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 05. únor 2015 (pam. sv. Agáty, panny  a mučednice)

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA P. JANA KMONÍČKA)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 06. únor 2015 (pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, muč., první pátek)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JARMILU KOVÁŘOVOU)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Sobota - 07. únor 2015 (první sobota)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 08. únor 2015 (5. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek