Ohlášky 4. postního týdne (2016)

Neděle - 06. březen 2016 (4. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA NENAROZENÉ DĚTI PROTI INTERUPCÍM)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 07. březen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 08. březen 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JIŘÍHO TREJBALA)

Středa - 09. březen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKU ŠPIDLENOVOU A MANŽELA)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. březen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 11. březen 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O D. B. P.)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 12. březen 2016 (Duchovní obnova v naší farnosti)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 13. březen 2016 (5. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

 

Pastorační plán

  • na Velký Pátek dopolední křížová cesta s kázáním v 9 hod. v Zálesní Lhotě
  • V Čisté mše svatá na pondělí velikonoční jako každý rok
  • Duchovní obnova v postě ve Studenci dne 12. 3. - program

Příležitostná oznámení

  • Biblická hodina se koná v pátek 11. 3. na faře od 19 h.
  • Za týden se budou prodávat misijní velikonoční pohledy