Ohlášky 4. adventního týdne (2014)

Neděle - 21. prosinec 2014 (4. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PETRA JANDU A SYNA PAVLA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 22. prosinec 2014

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 23. prosinec 2014

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU KARÁSKOVU, MANŽELA A CELÝ ROD)

Středa - 24. prosinec 2014 (ŠTĚDRÝ DEN)

16:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
22:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
24:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. prosinec 2014 (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA, SESTRU A NETEŘ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pátek - 26. prosinec 2014 (Svátek sv. Štěpána)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA VILÉMA HÁKA, MANŽELKU A OBA RODY)
10:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Sobota - 27. prosinec 2014 (Svátek sv. Jana)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Neděle - 28. prosinec 2014 (Svátek svaté Rodiny)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
 

Příležitostná oznámení

  • Betlémské světlo může být letos k dispozici podle stejného stylu jako loni
  • Koncert Čistá u Horek – kostel, 28. 12. 2014 od 17 hodin