Ohlášky 34. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 20. listopad 2016 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA JIRANA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 21. listopad 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 22. listopad 2016 (pam. sv. Cecilie)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MARII ZATLOUKALOVOU)

Středa - 23. listopad 2016 (SLAVNOST SV. KLEMENTA I.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 24. listopad 2016 (pam. sv. Ondřeje a druhů)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ŽIVÉ I ZESNULÉ HASIČE VE STUDENCI)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 25. listopad 2016 (pam. sv. Kateřiny Alexandrijské)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PRAVOSLAVA A JIŘINU KRUPIČKOVY)

Sobota - 26. listopad 2016 (konec církevního roku)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 27. listopad 2016 (1. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • V sobotu 26. 11. 2016 se koná od 9 hodin na faře ve Studenci setkání ministrantů