Ohlášky 34. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 23. listopad 2014 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 24. listopad 2014 (SL. SV. KLEMENTA I.)

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 25. listopad 2014 (pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč.)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA EILII JENÍKOVOU, SYNA, VNUKA)

Středa - 26. listopad 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 27. listopad 2014

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 28. listopad 2014

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 29. listopad 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 30. listopad 2014 (1. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

 

Příležitostná oznámení

  • Žehnání adventních věnců při všech nedělních bohoslužbách na 1. neděli adv.