Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2016)

Čtvrtek - 13. říjen 2016 (33. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 14. listopad 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 15. listopad 2016 (pam. sv. Alberta Velikého)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE ULVROVY A ČERVOVY)

Středa - 16. listopad 2016 (pam. sv. Markéty Skotské)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANASTÁZII TAUCHMANOVOU A MANŽELA)
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 17. listopad 2016 (pam. sv. Alžběty Uherské)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 18. listopad 2016 (pam. posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JANA A LUDMILU MOLOVY A OBA RODY)

Sobota - 19. listopad 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
14:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZLATÁ SVATBA HORÁČKOVI 50 LET)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 20. listopad 2016 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA JIRANA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Blahopřání k půlkulatým narozeninám naší varhanici p. Marii Štefanové