Ohlášky 32. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 06. listopad 2016 (32. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 07. listopad 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 08. listopad 2016 (pam.sv. Gottfrieda)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA A MARII JEBAVÝCH)

Středa - 09. listopad 2016 (Slavnost posvěcení lateránské baziliky)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU A JOSEFA JIRANOVY A SYNY)
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. listopad 2016 (pam. sv. Lva Velikého)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 11. listopad 2016 (pam. sv. Martina Tourského)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU HENDRYCHOVOU A CELÝ ROD)

Sobota - 12. listopad 2016 (pam. sv. Josafata)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 13. listopad 2016 (33. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Ve středu 9. 11. v 17 hodin na faře se uskuteční misijní klubko
  • V pátek 11. 11. po mši sv. ve Studenci v 19 hodin na faře se koná biblická hodina
  • Zahájení elektroprací a přesun bohoslužeb do Zálesní Lhoty se do vánoc neuskuteční kvůli zásahu památkové péče