Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 23. říjen 2016 (30. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ROD JIRANŮ A JANDŮ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 24. říjen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 25. říjen 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 26. říjen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 27. říjen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 28. říjen 2016 (svátek sv. Šimona a sv. Judy, apoštolů)

čtení ze svátku: Lekc. č. V
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Sobota - 29. říjen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 30. říjen 2016 (31. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA RODIČE TAUCHMANOVY A DVOŘÁKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

PASTORAČNÍ PLÁN:

  • SVÁTEK DUŠIČEK OSLAVIT STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO KAŽDÝ ROK, A 10. 12. ADVENTNÍ FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Příležitostná oznámení

  • Kalendáře na příští rok (2017) jsou k dostání v sakristii
  • Na misijní cukrárně se minulou neděli vybralo 4570,- Kč, poděkování patří všem, kteří pomáhali