Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 25. říjen 2015 (30. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 26. říjen 2015

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 27. říjen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 28. říjen 2015 (Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:00 - mše svatá v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 29. říjen 2015

13:30 - pohřeb v kostele ve Studenci (KVĚTUŠE MACHÁČKOVÁ)
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 30. říjen 2015 (výročí posvěcení katedrály v HK)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A FRANTIŠKA HÁKOVY)

Sobota - 31. říjen 2015

Farní pouť Roztoky-Lhota do Bozkova – v případě příznivých okolností

Neděle - 01. listopad 2015 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA A RODIČE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

 

Pastorační plán

  • Pondělí 2. listopadu – mše sv. ve Studenci, podle možností zástupu kněze
  • Úterý 8. prosince – SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M.,: 18.00 h.- mše sv. Studenec

Příležitostná oznámení

  • Plnomocné odpustky lze získat k svátkům již od 25. 10. t.r.
  • Misie: Stu - 5.810,- (Čis 1040)
  • Sraz účastníků – zájemců o farní pouť do Bozkova je na nádraží ve St. Pace v Sobotu 31. 10. v 08. 15 h