Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 26. říjen 2014 (30. neděle v mezidobí)

KONEC LETNÍHO ČASU
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 27. říjen 2014

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 28. říjen 2014 (svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA A RODIČE)

Středa - 29. říjen 2014 (pam. bl. Restituty Kafkové, panny a muč.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 30. říjen 2014

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 31. říjen 2014 (pam. sv. Wolfganga, biskupa)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatáv kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU A FRANTIŠKA HORÁČKOVY)

Sobota - 01. listopad 2014 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 02. listopad 2014 (VZPOMÍNKA NA VĚRNÉ ZEMŘELÉ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA ÚMYSL SV. OTCE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - dušičková pobožnost na hřbitově ve Studenci

 

Příležitostná oznámení

  • Výsledky sbírky na misie: Studenec 6335,- kč; Roztoky 830,- kč; Zálesní Lhota 960,- kč
  • Dopis biskupů a sbírka na pomoc pronásledovaným je v kostele Studenec pod kůrem, i s pokladničkou
  • Koncert duchovní hudby v kostele Roztoky bude 7. listopadu / pátek/ t.r., od 19:30 hodin