Ohlášky 3. velikonočního týdne (2016)

Neděle - 10. duben 2016 (3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 11. duben 2016 (pam. sv. Stanislava)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 12. duben 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZDÁRNÉ VYKONÁNÍ ZKOUŠEK)

Středa - 13. duben 2016 (pam. sv. Martina I.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PETRA JANDU A SYNY)
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 14. duben 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA A OBRÁCENÍ RODINY)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 15. duben 2016 (pam. sv. Anastázie)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 16. duben 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 17. duben 2016 (4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za maturanty 2016)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

 

Příležitostná oznámení

  • V pátek 8. 4. na faře ve od 19 h. se bude konat setkání biřmovanců
  • Příští neděli se uskuteční sbírka na kněžský seminář