Ohlášky 3. veklikonočního týdne (2017)

Neděle - 30. duben 2017 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JIŘÍHO JANDU)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 01. květen 2017 (pam. sv. Josefa)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 02. květen 2017 (pam. sv. Atanáše)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci s májovou (NA PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 03. květen 2017 (svátek sv. Filipa a Jakuba)

07:30 - mše sv. ve Studenci (ZA)
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil. s májovou
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 04. květen 2017 (pam. sv. Floriána)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci (ZÁDUŠNÍ ZA + A. ZÁMEČNÍKOVOU)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté s májovou

Pátek - 05. květen 2017 (pam. sv. Gotharda)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 06. květen 2017 (pam. sv. Jana Sarkandra)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA)
09:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté s májovou

Neděle - 07. květen 2017 (4. neděle velikonoční)

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE, KŘTINY VE STUDENCI (JIRANOVI)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MILOSLAVA BARTONĚ A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - májová kostele ve Studenci
19:15 - májová v Roztokách u Jil.