Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 24. leden 2016 (3. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA VLASTU A JOSEFA TAUCHMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 25. leden 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 26. leden 2016 (pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA DOBRÝ VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY)

Středa - 27. leden 2016 (pam. sv. Anděly Mericiové, panny)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU PETŘÍKOVU)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci
19:00 - přednáška na faře ve Studenci (O.TOMÁŠ POSPÍŠIL OP: O MILOSTI)

Čtvrtek - 28. leden 2016 (pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA VYSLYŠENÍ PROSBY)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 29. leden 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 30. leden 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JANA A LUDMILU ČECHOVY A SYNA JANA)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 31. leden 2016 (4. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PEPÍČKA KREJČÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

 

Pastorační plán

  • oslava svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 2. února, při večerní mši svaté

Příležitostná oznámení

  • Dotace, o které se ucházíme v našich farnostech pro letošní rok týkají těchto oprav: Roztoky – hlavní oltář, Roztoky část střechy, Zálesní Lhota – část střechy, Zálesní Lhota – havarijní prvky krovů, Čistá u Horek – nejstarší zvon diecéze, Studenec malování – připravuje se, Studenec varhany – připravuje se