Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 22. leden 2012 (3. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erbana a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 23. leden 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 24. leden 2012 (pam sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (zádušní mše za Františka Šimáčka, jáhna)

Středa - 25. leden 2012 (Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 26. leden 2012 (pam. sv. Timoteje a Tita)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za DP Tesaře)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 27. leden 2012 (pam. sv. Anděly Mericiové, panny)

mše sv. v Zálesní Lhotě není
18:00 - bohosl. v kostele ve Studenci (Za Jarmilu Kovářovou a rodiče) (Mše nebo bohoslužba)

Sobota - 28. leden 2012 (pam. sv. Tomáše Aquinského, kněze a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 29. leden 2012 (4. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (na poděkování za 80 let)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Otec biskup Jan Vokál navštíví naši farnost v rámci biskupské vizitace dne 16. února t.r.