Ohlášky 3. postního týdne (2014)

Neděle - 23. březen 2014 (3. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční rytus)

Pondělí - 24. březen 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 25. březen 2014 (SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování s prosbou)

Středa - 26. březen 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Ke cti sv. Josefa, za šť. hod. smrti)
16:30-16:50 - Růženec a výstav NSO v kostele v Roztokách
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 27. březen 2014

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Emilku Mederovou, manž. a rodiče)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 28. březen 2014

15:00 - Výstav NSO v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Vancla, manželku a syna)

Sobota - 29. březen 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 30. březen 2014 (4. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Kostel v Roztokách možno opět plně užívat
  • Křížovou cestu dnes má mládež
  • Misijní pohledy budou nabízet děti příští neděli
  • Sbírka na pl. Poj.
  • Brigáda a sponzoring stromků – info u pana faráře
  • Mše sv. pro děti