Ohlášky 3. postního týdne (2011)

Neděle - 27. březen 2011 (3. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlastu Tauchmanovou a rodiče z obou stran)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 28. březen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý - 29. březen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jos. Vancla, manž. a syna Petra)

Středa - 30. březen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 31. březen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 01. duben 2011 (1. pátek v měsíci)

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Hanu Mullerovou a bratra)

Sobota - 02. duben 2011 (1. sobota v měsíci)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Zasvěcení Nep. srdci Panny Marie)
14:00 - pohřební mše sv. ve Studenci (Ladislav Tauchman)
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 03. duben 2011 (4. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Lukeslovou, a rodinu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • První sobotu v měsíci se uskuteční zasvěcení farnosti a národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie při ranní mši sv.
  • Příští neděli se uskuteční první sbírka na pořízení zadních kostelních lavic, prosíme o pomoc, bude třeba vybrat asi mezi 50-60 tis. Korun asi během půl roku, informace o tom budou na nástěnce