Ohlášky 28. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 11. říjen 2015 (28. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách (POSVÍCENÍ)
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (POSVÍCENÍ)

Pondělí - 12. říjen 2015 (pam. sv. Radima, biskupa a muč.)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 13. říjen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ŽIVÉ I ZESNULÉ ČLENY RODINY JEBAVÝCH A JAKOUBKOVÝCH)

Středa - 14. říjen 2015 (pam. sv. Kalista, papeže a muč.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 15. říjen 2015 (pam. sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. círk.)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 16. říjen 2015 (pam. sv. Hedviky a Markéty Marie Alacoque)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
 

Sobota - 17. říjen 2015 (pam. sv. Ignáce z Antiochie, bisk. a muč.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek
 

Neděle - 18. říjen 2015 (29. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA KUŘÍKA A NA PODĚKOVÁNÍ ZA BOŽÍ POMOC)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (POSVÍCENÍ)
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Pozvánka na farní pouť farností Roztoky a Zálesní Lhota do Bozkova: Překládá se na 31. 10.2015
  • První setkání biřmovanců se plánuje na pátek 16. října