Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 04. říjen 2015 (27. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZDEŇKA A PETRA A ŽIVÉ SPOLEČENSTVÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 05. říjen 2015

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 06. říjen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA CECILII A FRANTIŠKA TAUCHMANOVY A CELÝ ROD)

Středa - 07. říjen 2015 (pam. Panny Marie Růžencové)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PAVLA JANDU)
18:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. říjen 2015

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 09. říjen 2015 (pam. sv. Dionýsia, biskupa a druhů. muč.)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
 

Sobota - 10. říjen 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
13:00 - pohřeb v Čisté u Horek (JIŘIČKA OLDŘICH)
18:00 - mše svatá v Zálesní Lhotě

Neděle - 11. říjen 2015 (28. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách (POSVÍCENÍ)
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (POSVÍCENÍ)

Příležitostná oznámení

  • Misijní klubko dětí – středa 7. 10. od 17 h. na studenecké faře, plakátek visí.
  • Pozvánka na farní pouť farností Roztoky a Zálesní Lhota do Bozkova: 17. 10.2015
  • V pátek 9. 10. 2015 na faře od 19. 00 bude biblická hodina
  • První setkání biřmovanců se plánuje na pátek 16. října
  • Ve čtvrtek proběhla ekonomická rada farnosti s návštěvou ing. Bruknera z DL HK