Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 18. září 2016 (25. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (POSVÍCENÍ STUDENEC, ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 19. září 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 20. září 2016 (pam. sv. Ondřeje a Pavla, druhů, mučedníků)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA A JULIÁNU STRÁNSKÝCH A OBA RODY)

Středa - 21. září 2016 (Svátek sv. Matouše)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 22. září 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 23. září 2016 (pam. sv. Pia z Pietralciny, kněze)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Sobota - 24. září 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 25. září 2016 (26. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Avízo nabídky stolních kalendářů 2017 v kostelích
  • Biřmování v naší farnosti proběhne pp. v pátek 23. září při mši pontifikální svaté od 18. 00 hod. ve Studenci. Sraz biřmovanců v 17 hodin u fary