Ohlášky 24. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 14. září 2014 (24. neděle v mezidobí)

POSVÍCENÍ STUDENEC
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (PODĚKOVÁNÍ ZA 50 A 40 LET ŽIVOTA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 15. září 2014 (pam. Panny Marie Bolestné)

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 16. září 2014 (pam. sv. Ludmily, mučednice)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODINU KUDRNÁČOVU A TOMÁŠOVU)

Středa - 17. září 2014 (pam. sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 18. září 2014

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ZD. ZAHRADNÍKA A RODIČE)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 19. září 2014 (pam. sv. Januária, biskupa a mučedníka)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - bohoslužba v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A FRANTIŠKA HÁKOVY)

Sobota - 20. září 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (KE CTI PANNY MARIE ZA MÍR)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 21. září 2014 (25. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Příležitostná oznámení

  • Svatováclavský varhanní koncert ve Studenci v kostele se koná 28. 9. od 17. hodin
  • Posvícení Čistá se koná 5. 10., posvícení Roztoky se koná 12. 10. t.r.