Ohlášky 22. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 31. srpen 2014 (22. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Josefa Albrechta, syna a celý rod)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 01. září 2014

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 02. září 2014 (pam. sv. Justa)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Ludmilu Hendrychovou)

Středa - 03. září 2014 (pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. círk.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 04. září 2014

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 05. září 2014

nepřítomnost kněze
18:00 - bohoslužba v kostele ve Studenci

Sobota - 06. září 2014

nepřítomnost kněze

Neděle - 07. září 2014 (23. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za rodiče Jana a Marii Hendrychovy a za zemřelé švagry Jaroslava Kubištu a Jiřího Maťátka)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Poděkování za úklid studeneckého kostela
  • Po nedělních bohoslužbách bude následovat žehnání aktovek, školních potřeb, dětí a nového šk. roku
  • Naše farnost dostává dar v podobě dvou zvonů do místního kostela. Větší, 120 kg nese jméno sv. faráře Arského, a menší, 60 kg sv. otce Pia. Dárci, který si nepřál být jmenován farnost vyslovuje poděkování. Zvony budou vysvěceny spolu s požehnáním opraveného kněžiště, a počítá se s vyzváněním poledne a klekání. Na zvonech má být i nápis jubilejního roku diecéze 2014. Stávající historický zvon zůstane nedotčen