Ohlášky 2. velikonočního týdne (2016)

Neděle - 03. duben 2016 (2. neděle velikonoční, SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU A JOSEFA JIRANOVY A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:00 – velikonoční koncert v kostele ve Studenci

Pondělí - 04. duben 2016 (přeložená SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 05. duben 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 06. duben 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 07. duben 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 08. duben 2016

13:00 - pohřeb kostele ve Studenci (ANNA KOBRLOVÁ)
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 09. duben 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 10. duben 2016 (3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

 

Příležitostná oznámení

  • V pátek 8. 4. na faře ve od 19 h. se bude konat BIBLICKÁ HODINA
  • Misijní klubko dětí se koná ve středu 6.4. v 17: 00 hod. na faře. Za velik. pohledy se vybralo 4200,- Kč
  • Děkujeme za přípravu sobotního společenství mladších děvčátek