Ohlášky 2. vánočního týdne (2014)

Neděle - 05. leden 2014 (2. neděle po Narození Páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlastu Tauchmanovou a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 06. leden 2014 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování a za další Boží pomoc)

Úterý - 07. leden 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Boženu Horáčkovy a děti)

Středa - 08. leden 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
13:00 - rozloučení v Zálesní Lhotě (p. Zikešová)
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 09. leden 2014

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Tomáše Podhorského)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 10. leden 2014

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Růženu Vanclovou, manžela a syna)

Sobota - 11. leden 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 12. leden 2014 (Svátek Křtu Páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erlebacha a Jana Albrechta)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)

PŘÍLEŽITOSTÁ OZNÁMENÍ

  • Na PM Dětí bylo v adventu vybráno 4.300,-
  • Mešní úmysly do kalendáře v sakristii pište prosíme čitelně a bez škrtání