Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 17. leden 2016 (2. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NAPODĚKOVÁNÍ ZA VŠECHNA DOBRODINÍ A PROSBA O D.B.P.)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 18. leden 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 19. leden 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE DVOŘÁKOVY ATAUCHMANOVY)

Středa - 20. leden 2016 (pam. sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZARODINU SEIBRTOVU)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 21. leden 2016 (pam. sv. Anežky Římské, mučednice)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU PETŘÍKOVU)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 22. leden 2016 (pam. sv. Vincence)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU)

Sobota - 23. leden 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA + MARII MATYSOVOU)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 24. leden 2016 (3. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA VLASTU A JOSEFA TAUCHMANOVY A RODIČE Z OBOU STRAN)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

 

Pastorační plán:

  • oslava svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 2. února, při večerní mši svaté

Příležitostná oznámení

  • Informace o zřízení sbírky na opravu varhan ve Studenci