Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 15. leden 2012 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jana Hendrycha a manželku)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 16. leden 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 17. leden 2012 (pam sv. Antonína, opata)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Štěpánku Paclíkovou k výročí +)

Středa - 18. leden 2012 (pam. Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. leden 2012

07:15-45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Jebavého, rodiče a vnuka)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 20. leden 2012 (pam. sv. Fabiana a Šebestiána, mučedníků)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Otakara Štemberu)

Sobota - 21. leden 2012 (pam. sv. Anežky Římské, panny a mučednice)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 22. leden 2012 (3. neděle v mezidobí)


08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erbana a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Otec biskup Jan Vokál navštíví naši farnost v rámci biskupské vizitace dne 16. února t.r.