Ohlášky 2. postního týdne (2014)

Neděle - 16. březen 2014 (2. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 17. březen 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 18. březen 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Jakoubka, rodiče, vnuka a pravnuka)

Středa - 19. březen 2014 (SLAVNOST SV. JOSEFA)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Jirana, manželku a syna)

Čtvrtek - 20. březen 2014

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 21. březen 2014

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Albrechta, syna a rodiče)

Sobota - 22. březen 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 23. březen 2014 (3. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)

Příležitostná oznámení

  • Farnost Studenec získala na výmalbu presbytáře dotaci 70 000,- Kč od MKCR
  • Mládež farnosti se žádá o křížovou cestu na 3. neděli postní
  • Postní duchovní obnova pro 13. – 16. leté na téma partnerských vztahů bude uveřejněna na stránkách farnosti Jičín