Ohlášky 2. neděle vánoční (2016)

Neděle - 03. leden 2016 (II. Neděle po Narození Páně)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA ÚMYSL PANNY MARIE FATIMSKÉ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 04. leden 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 05. leden 2016

POBOŽNOST K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU PETŘÍKOVU)

Středa - 06. leden 2016 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, sv. Tří králů)

SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÝCH DARŮ
16:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (RODINU SEIBRTOVU)

Čtvrtek - 07. leden 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA NÁRODY EVROPY)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 08. leden 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ I ŽIJÍCÍ ČLENY JEDNOTY ORLA VE STUDENCI)

Sobota - 09. leden 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 10. leden 2016 (SVÁTEK KŘTU PÁNĚ)

KONEC VÁNOČNÍ DOBY
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA ERBANA A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

 

Pastorační plán

  • oslava svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 2. února, při večerní mši svaté

Příležitostná oznámení

  • Svěcení tříkrálových darů proběhne při mši svaté
  • Lednová biblická hodina se koná v pátek 8. 1. na faře ve Studenci od 19 h.