Ohlášky 2. adventního týdne (2013)

Neděle - 08. prosinec 2013 (2. neděle adventní)

Udělování svátosti nemocných
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Gitu Exnerovou a Jarmilu Noskovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)

Pondělí - 09. prosinec 2013 (oslava slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie)

16:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na dobrý úmysl)

Úterý - 10. prosinec 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Středa - 11. prosinec 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 12. prosinec 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Tauchmanovou a manžela)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 13. prosinec 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelé rodiče a prarodiče)

Sobota - 14. prosinec 2013 (pam. sv. Ambrože)

06:30 - rorátní mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962, po mši zpívané roráty, pouze v příp. počasí)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 15. prosinec 2013 (3. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (za rodinu Havrdovu a Exnerovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek