Ohlášky 19. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 07. srpen 2016 (19. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - bohoslužba v Čisté u Horek
Pondělí - 08. srpen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 09. srpen 2016 (pam. sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MÍR V EVROPĚ)

Středa - 10. srpen 2016 (svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 11. srpen 2016 (pam. sv. Kláry)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)
17:30 - adorace v kostele v v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 12. srpen 2016 (pam. sv. Jany Františky de Chantal)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 13. srpen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ RODIČE)
14:00 - svatba v kostele ve Studenci (SVATBA KATEŘINY TAUCHMANOVÉ A ONDŘEJE VÁLKA)
17:30 - adorace v kostele v v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 14. srpen 2016 (20. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek