Ohlášky 19. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 10. srpen 2014 (19. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Zdeňka Urbana a Jiřího Lelka)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1963)

Pondělí - 11. srpen 2014

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 12. srpen 2014 (pam. sv. Jany Františky de Chantal)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Středa - 13. srpen 2014

Ranní mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
Adorace ve Studenci nebude

Čtvrtek - 14. srpen 2014 (pam. sv. Maxmiliána Maria Kolbe)

Ranní mše sv. ani adorace ve Studenci nebude
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 15. srpen 2014 (slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Miroslava Stuchlíka a rodinu Lupečkovu)

Neděle - 17. srpen 2014

Ranní mše sv. ve Studenci nebude
Mše svatá v kostele v Čisté u Horek mimořádně nebude

Pondělí - 18. srpen 2014 (20. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Pravoslava a Jiřinu Krupičkovy)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek