Ohlášky 17. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 27. červenec 2014 (17. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Miloslava Štefana a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 28. červenec 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 29. červenec 2014 (pam. sv. Marty)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za DP Oldřicha Šmerala)

Středa - 30. červenec 2014

Ranní mše sv. v kostele ve Studenci NENÍ
18:00 - mše sv. v Roztokách
Adorace v kostele ve Studenci NENÍ

Čtvrtek - 31. červenec 2014 (Pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze)

Ranní mše sv.ani adorace v kostele ve Studenci NENÍ
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 01. srpen 2014 (pam. sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uč. círk.)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Gitu Exnerovu)

Sobota - 02. srpen 2014

Ranní mše sv. v kostele ve Studenci NENÍ
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 03. srpen 2014 (18. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jana a Ludmilu Molovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek