Ohlášky 15. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 12. červenec 2015 (15. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách (změna času z důvodu tržnice)
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 13. červenec 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 14. červenec 2015 (pam. bl. Hroznaty, mučedníka)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE ULVROVY A ČERVOVY A CELÉ RODY)

Středa - 15. červenec 2015 (pam. sv. Bonaventury, biskupa a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MILOSLAVA MIKUŠE A CELÝ ROD)
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 16. červenec 2015 (pam. Panny Marie Karmelské)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU NETÍKOVU)
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 17. červenec 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MARII A FRANTIŠKA JEBAVÝCH A DUŠE V OČISTCI)

Sobota - 18. červenec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 19. červenec 2015 (16. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)