Ohlášky 14. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 03. červenec 2016 (14. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 04. červenec 2016 (pam. sv. Prokopa)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 05. červenec 2016 (SLAVNOST SV. CYRILA)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 06. červenec 2016 (pam. sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 07. červenec 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU A RUDOLFA TOMÁŠOVY)
13:30 - pohřeb v kostele v Roztokách
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 08. červenec 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA JEBAVÉHO, RODIČE A VNUKA)

Sobota - 09. červenec 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Neděle - 10. červenec 2016 (15. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách (ZMĚNA ZAČÁTKU KVŮLI TRŽNICI)
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (POUTNÍ SLAVNOST V ČISTÉ U HOREK)
 

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že ing. Jakub Tauchman ze Studence a sl. Pavlína Bourová si hodlají udělit 23. 7. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Filip Kužel ze Staré Paky a sl. Ing. Anna Háková si hodlají udělit 6. 8. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Oldřich Válek z Jilemnice a sl. Kateřina Tauchmanová si hodlají udělit 13. 8. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Snoubenci letošního léta se žádají o včasné zajištění potřebných dokladů a náležitostí
  • Dnes, na začátku prázdnin se budou žehnat všechny dopravní prostředky a cestující o prázdninách