Ohlášky 12. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 19. červen 2016 (12. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 20. červen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 21. červen 2016 (pam. Aloise Gonzagy)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 22. červen 2016 (pam. Jana Fischera a Thomase Mora)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 23. červen 2016 (pam. sv. Josefa Cafaso)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
mše svatá v kostele v Čisté u Horek mimořádně nebude

Pátek - 24. červen 2016 (slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU)

Sobota - 25. červen 2016 (pam. Sv. Viléma a ct. Ivana)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
11:00 - SVATBA v kostele v Roztokách (p. Buryánek + p. Bušáková)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 26. červen 2016 (13. neděle během roku)

Poutní slavnost Studenec
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE TAUCHMANOVY A OBA RODY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

 

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Josef Buryánek z Martinic a p. Cecilie Bušáková z Roztok si hodlají udělit 25. 6. v kostele v Roztokách svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že ing. Jakub Tauchman ze Studence a sl. Pavlína Bourová si hodlají udělit 23. 7. v kostele ve Studenci svátost manželskou