Ohlášky 10. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 11. červen 2017 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - bohoslužba v Čisté
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 12. červen 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 13. červen 2017 (pam. sv. Antonína z Padovy)

18:00 - mše sv. ve Studenci (ZA VILEMÍNU VANCLOVOU, MANŽELA A VNUKA PETRA)

Středa - 14. červen 2017 (pam. sv. Anastáze)

07:30 - mše sv. ve Studenci (ZA KNĚŽSKÉ SPOLEČENSTVÍ QQ 2017)
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 15. červen 2017 (SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (oslava Božího Těla (ZA OBRÁCENÍ SOUROZENCŮ, PP.))

Pátek - 16. červen 2017

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 17. červen 2017

18:00 - mše sv. v kostele v Čisté (oslava Božího Těla (ZA KNĚŽSKÉ SPOLEČENSTVÍ QQ 2017, PP.))

Neděle - 18. červen 2017 (oslava Božího Těla)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISALAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení:

  • Boží tělo 2017 rádi oslavíme tak, jako každý rok, prosíme o zapojení farníků k organizaci
  • Ve středu 14. 5. se od 17 hodin na faře koná misijní klubko