Ohlášky 10. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 07. červen 2015 (SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (OSLAVA BOŽÍHO TĚLA,-, ZA PETRA VANCLA A RODIČE)
10:00 - mše svatá v kostele v Roztokách (OSLAVA BOŽÍHO TĚLA)

Pondělí - 08. červen 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 09. červen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA + MUDR. OLDŘICHA PETERKU)

Středa - 10. červen 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 11. červen 2015 (pam. sv. Barnabáše, apoštola)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA 60 LET ŽIVOTA)
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 12. červen 2015 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O DBP)

Sobota - 13. červen 2015 (Pam. Neposkvrněného Srdce Panny Marie)

08:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 14. červen 2015 (11. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA CECILII A FRANTIŠKA TAUCHMANOVY A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

 

Příležitostná oznámení

  • Božítělové věnečky je možno požehnat u kteréhokoliv z oltářů
  • Prosíme o přesunutí rytmické hudby z druhého na třetí pátek v měsíci. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova