Ohlášky 10. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 08. červen 2014 (SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jana Albrechta)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus)

Pondělí - 09. červen 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 10. červen 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Fr tauchmana manž. a celý rod)

Středa - 11. červen 2014

Ranní mše sv. v kostele ve Studenci NENÍ
17:30-17:50 - Růženec a výstav NSO v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 12. červen 2014 (pam. sv. Barnabáše)

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 13. červen 2014 (pam. sv. Antonína z Padovy)

15:00 - Výstav NSO v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Černého)

Sobota - 14. červen 2014

Ranní mše sv. v kostele ve Studenci NENÍ
12:00 - mše sv. v Roztokách (Petr Bušák a Alena Novotná)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 15. červen 2014 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava a Emilii Tauchmanovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • První svaté přijímání, první svatá zpověď
  • Grant z Kraje
  • Svatby červen