Ohlášky 1. postního týdne (2016)

Neděle - 14. únor 2016 (1. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

Pondělí - 15. únor 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 16. únor 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVU VANÍČKOVOU A RODIČE)

Středa - 17. únor 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZAŠTĚPÁNKUPACLÍKOVOU A JANU STEINOVOU)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 18. únor 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 19. únor 2016

13:00 - pohřeb v kostele ve Studenci
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA EMILA A ANNU KOŠŤÁLOVY)

Sobota - 20. únor 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 21. únor 2016 (2. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RUDOLFA KUDRNÁČE A RODIČE TOMÁŠOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

 

Pastorační plán

  • na Velký Pátek dopolední křížová cesta s kázáním v 9 hod. v Zálesní Lhotě
  • V Čisté mše svatá na pondělí velikonoční jako každý rok
  • Malá duchovní obnova v postě

Příležitostná oznámení

  • Setkání biřmovanců se koná v Pátek 19. 2. od 19 hod. na faře ve Studenci