Ohlášky 1. postního týdne (2015)

Neděle - 22. únor 2015 (1. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RUDOLFA KUDRNÁČE A JEHO RODINU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci (TŘEBA ROZDĚLIT)

Pondělí - 23. únor 2015 (PŘIP. SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČ.)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 24. únor 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 25. únor 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 26. únor 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 27. únor 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ A ZA OCHRANU DĚTÍ, mše pro děti)

Sobota - 28. únor 2015

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
13:00 - mše sv. v kostele v Roztokách (POHŘEB P. MIR. ŠOLCE)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 01. březen 2015 (2. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

 

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ:

  • ZKOUŠKA DĚTÍ NA DĚTSKOU PÁTEČNÍ MŠI SV. SE KONÁ VE STŘEDU OD 17. HOD NE U HORÁČKŮ, ALE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
  • NOVÉ INFORMACE NA MALOVÁNÍ STUDENEC JSOU NA NÁSTĚNCE
  • PÁTEČNÍ MODLITBY „NAD PÍSMEM SVATÝM“ VŽDY PO MŠI SVATÉ VE STUDENCI CCA ½ HODINY. 27.2
  • ROZDĚLTE SI VŠECHNA SPOLEČENSTVÍ VE STUDENCI NEDĚLNÍ I PÁTEČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU. NAHLASTE V SAKRISTII BR. FRANTIŠKOVI