Ohlášky 1. adventního týdne (2017)

Neděle - 03. prosinec 2017 (1. neděle ADVENTNÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 04. prosinec 2017 (pam. sv. Barbory)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 05. prosinec 2017 (svátek sv. Mikuláše, biskupa)

18:00 - mše sv. ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY, PLECHÁČOVY A ZETĚ KARLA)

Středa - 06. prosinec 2017

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KLADNÉ VYŘEŠENÍ RODINNÉHO PROBLÉMU)
17:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 07. prosinec 2017 (připomínka sv. Ambrože, biskupa)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 08. prosinec 2017 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

16:00 - mše sv. v v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 09. prosinec 2017

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 10. prosinec 2017 (2. neděle ADVENTNÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA KUŘÍKA A RODINU HRDLIČKOVU)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • O 1. neděli se budou při všech bohoslužbách světit adventní věnce
  • V pátek 8. 12. 2017 se po večerní mši sv. ve Studenci na faře od 19. 00 hodin koná adventní biblická hodina
  • V pátek 15. 12. 2017 se koná v kostele v Zálesní Lhotě adventní koncert od 18. 00 hodin
  • V sobotu 16. 12. 2017 se koná v kostele ve Studenci adventní koncert od 15. 30 hodin
  • Setkání mládeže se koná – 15. 12. po večerní mši sv. ve Studenci na faře
  • Příští neděli se prodávají misijní vánoční pohledy