Ohlášky 1. adventního týdne (2016)

Neděle - 27. listopad 2016 (1. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 28. listopad 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 29. listopad 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 30. listopad 2016 (svátek sv. Ondřeje)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 01. prosinec 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 02. prosinec 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE STRÁNSKÝCH A ČERNÝCH A DĚTI)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 03. prosinec 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 04. prosinec 2016 (2. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Naše farnost má na 10. 12. příslib farní adventní duchovní obnovy pod vedením P. Jana Paseky z HK