Ohlášky 1. adventního týdne (2014)

Neděle - 30. listopad 2014 (1. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 01. prosinec 2014

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 02. prosinec 2014

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA KARLA KUŘÍKA A JOSEFA PLECHÁČE)

Středa - 03. prosinec 2014 (pam. sv. Františka Xaverského, kněze)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 04. prosinec 2014

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 05. prosinec 2014

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Sobota - 06. prosinec 2014 (pam. sv. Mikuláše, biskupa)

RANNÍ MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 07. prosinec 2014 (2. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA STRÁNSKÉHO, MANŽELKU A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek