Ohlášky 1. adventního týdne (2013)

Neděle - 01. prosinec 2013 (1. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 02. prosinec 2013

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 03. prosinec 2013 (Pam. sv. Františka Xavera, kněze)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na Karla Kuřík a Josefa Plecháče)

Středa - 04. prosinec 2013 (pam. sv. Barbory, panny a muč.)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 05. prosinec 2013

07:30-07:50 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františka a Františku Nejedlých)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 06. prosinec 2013 (pam. sv. Mikuláše, biskupa)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla a Annu Synkovy a celý rod)

Sobota - 07. prosinec 2013 (pam. sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve)

06:30 - rorátní mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962, po mši zpívané roráty)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 08. prosinec 2013 (2. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Gitu Exnerovu a Jarmilu Noskovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - pravidelná tradiční mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (Tradiční liturgie ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie)

Příležitostná oznámení

  • Druhou neděli adventní se bude udílet v kostele Svátost Nemocných
  • Příští neděli, tj. II. adv. budou děti prodávat vánoční pohledy. Výtěžek odevzdají na papežské misijní dílo dětí