Noc kostelů ve Studenci - program (2015)

 • 18:00 - mše svatá se zpěvem dětí
 • 19:00 - komentovaná prohlídka kostela s návštěvou věže a zákristie
 • 19:30 - zpívání dětí
 • 19:45 - Svatý Jan Křtitel – patron kostela ve Studenci
 • 20:00 - poslech varhanních skladeb
              Svatý Jan Křtitel a Kumrán
 • 20:30 - sbor – zpěv rytmických písní
              Svatý Jan Křtitel a křest
 • 21:00 - klarinetové trio – křesťanské písně v trojhlasém provedení
              Svatý Jan Křtitel – jeho smrt a odkaz
 • 21:30 - známé melodie z Cantate
              saxofon + kytara
 • 22:00 - ukončení

Mezi vystoupeními je možná prohlídka kostela, kůru a věže.